Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Igor Zabel, Nerazložljiva navzočnost, detajl z razstavnega projekta, Moderna galerija, Ljubljana, 1997, foto: Matija Pavlovec, last: Moderna galerija

Igor Zabel, Nerazložljiva navzočnost, detajl z razstavnega projekta, Moderna galerija, Ljubljana, 1997, foto: Matija Pavlovec, last: Moderna galerija

Igor Zabel (1958–2005, Ljubljana) je bil kustos in umetnostni zgodovinar, ki je s svojim delom  pomembno prispeval k vnovičnem premisleku moderne umetnosti in k opredelitvi sodobne umetnosti v Sloveniji in širše v Vzhodni Evropi. Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo je bilo ustanovljeno s ciljem osvetljevati in vrednotiti pomen dela Igorja Zabela, še posebej na področju vizualnih umetnosti, hkrati s tem pa podpirati umetnostno teorijo in sodobne kuratorske prakse v Srednji, Vzhodni in Jugovzhodni Evropi ter širše.