biografija

IGOR ZABEL (1958–2005, LJUBLJANA)

Igor Zabel je bil vse svoje življenje aktivno vpet v številna teoretska in kulturna področja – kot umetnostni zgodovinar, kustos moderne in sodobne umetnosti, avtor literarnih del, esejist, književni in umetnostni kritik, filozof, prevajalec in mentor novim generacijam kustosov in kritikov sodobne umetnosti. 

Igor Zabel je diplomiral iz primerjalne književnosti, umetnostne zgodovine in filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (1982). Po koncu študija je dve leti delal kot asistent na Oddelku za primerjalno književnost Filozofske fakultete. Leta 1989 je isti fakulteti dokončal magistrski študij. Med letoma 1984 in 1986 je delal kot samostojen publicist. Od leta 1986 naprej je bil zaposlen kot kustos v ljubljanski Moderni galeriji, kjer je dosegel naslov višjega kustosa in pripravil številne pregledne razstave slovenske umetnosti ter druge samostojne in tematske razstave: Vidiki minimalnega. Minimalizem v slovenski umetnosti 1968–1980, 1990; OHO–Retrospektiva, 1994; Nerazložljiva navzočnost. Kustosova delovna soba, 1997; Tank! Slovenska zgodovinska avantgarda, 1998 (kot sokustos); Zbirka Arteast 2000+, 2000 (kot sokustos); Sedem grehov: Ljubljana–Moskva, 2004 (kot sokustos); razstavna trilogija Slovenska umetnost 1975–2005, 200305 (kot sokustos).

Njegovo kuratorsko delo zunaj Slovenije vključuje priznano razstavo Individualni sistemi na 50. beneškem bienalu, 2003; 33. Zagrebški salon, 1998; Aspekti/Pozicije v Muzeju moderne umetnosti Stiftung Ludwig na Dunaju, 1999 (kot član kuratorske ekipe); Prihodnost ni več, kar je bila v Galerie für Zeitgenössische Kunst v Leipzigu, 2004 (kot sokustos).

Zabel je bil koordinator Evropskega bienala sodobne umetnosti Manifesta 3 v Ljubljani leta 2000 in član mednarodnega sveta Manifeste, souredil pa je tudi prvih šest številk revije MJ – Manifesta Journal: Journal of Contemporary Curatorship (z V. Misianom). Več let je bil urednik revije M’ars, ki jo je izdajala Moderna galerija v Ljubljani.

Igor Zabel je napisal dve knjigi esejev o sodobni umetnosti (Vmesni prostor: eseji o slikarstvu Emerika Bernarda, 1991; Speculationes, 1997) ter številne razprave in članke, objavljene v slovenskih in tujih zbornikih, antologijah, katalogih in revijah. Pisal je kratke zgodbe (Lise na steni: kratke zgodbe, 1993) ter prevedel v slovenščino in iz nje številna besedila in knjige s področja humanistike in književnosti (Edward W. Said, Oscar Wilde, Amartya Kumar Sen, Immanuel Maurice Wallerstein).

V okviru programa Svet umetnosti – šola za kustose in kritike sodobne umetnosti v Ljubljani je mlajšim generacijam več let predajal svoje široko znanje in izkušnje pri pisanju in kuriranju sodobne umetnosti.

foto: Dejan Habicht
foto: Dejan Habicht
e-novice