Solidarnostna akcija: pomoč socialno ogroženim kulturnim delavcem

19.03.2020
Vir: Shutterstock
Vir: Shutterstock

Epidemija koronavirusa je z ohromitvijo javnega življenja in zastojem gospodarstva delavke in delavce na področju kulture zelo prizadela. Mnogi so čez noč ostali brez dela, številni brez sredstev za najbolj osnovno preživetje. Stanje na področju kulture je še posebej negotovo, saj je samozaposlenost v kulturnih dejavnostih pogostejša kot na drugih področjih, zaslužki pa so za mnoge skromni tudi v najboljših časih. Več kot četrtina samozaposlenih v kulturi v Sloveniji živi pod pragom revščine. Mnoge delavke in delavci na področju kulture so zato brez prihrankov. V zelo težki situaciji so zlasti starši samohranilci in družine, v katerih nobeden od staršev ne prejema redne plače.

KAKO LAHKO POMAGAM?

  • S širjenjem apela za pomoč (npr. na Facebooku in Twitterju).
  • S posredovanjem informacij tistim, ki potrebujejo pomoč.
  • Z nakazilom sredstev na račun Rdečega križa Slovenije (Območno združenje Ljubljana). Ob nakazilu bodite pozorni na sklic!

Podatki za nakazilo:

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana, Tržaška cesta 132, SI-1000 Ljubljana

IBAN: SI56 61000 11 22 33 44 82 (DELAVSKA HRANILNICA D. D. )

SKLIC ALI REFERENCA: SI00/16-03-2020

 

Donacije brez sklica bo RKS-OZ Ljubljana namenil socialno ogroženim občanom Mestne občine Ljubljana, Škofljice, Dobrove-Polhov Gradca, Vodic, Dola pri Ljubljani, Horjula, Iga, Medvod, Brezovice in Velikih Lašč.

Vse donacije bodo v celoti (100%) izplačane posameznikom za izbrani namen. Da bo pomoč neposredna in transparentna, pa tudi neobdavčena, bo potekala v obliki plačila položnic za osnovne življenjske stroške (stanovanjski stroški, ogrevanje, vrtec, zdravstveno zavarovanje, zdravila, zdravniški pripomočki in podobno).

KAKO PRIDOBIM POMOČ?

Za pomoč lahko zaprosite od 25. 3. 2020 dalje:

  • po pošti: Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana, Komisija za socialna vprašanja,
  • na elektronski naslov: vedrana.pokleka@rdecikrizljubljana.si.

Ob vlogi predložite:

  • dokazilo o vpisu v poslovni register Slovenije, iz katerega je razvidna vaša registrirana kulturniška dejavnost ali odločbo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi. Tisti brez kakršnegakoli statusa svoje delovanje v kulturi izkažete z biografijo in portfeljem.
  • kopijo vaše davčne številke in dokumente, iz katerih je razviden dohodek na družinskega člana (bančni izpiski od 1. 2. 2020 dalje ali odločba o otroškem dodatku).

Upravičenost do pomoči bo preverjala in presojala humanitarna organizacija. Pri dodeljevanju bodo imeli prednost najbolj ogroženi. Višina pomoči se bo sproti določala s korelacijo prispelih sredstev in količine prošenj. Pri presojanju o ustreznosti kulturne dejavnosti tistih, ki so brez kakršnegakoli statusa, bo RKS-OZ Ljubljana podpirala ekspertna skupina v sestavi: Maja Vardjan, Rok Vevar, Ičo Vidmar, Vladimir Vidmar.

Skrbnici projekta in nadzor nad izvajanjem: Urška Jurman, Beti Žerovc.

e-novice